Best 99+ Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife. ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ.

ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife ਲਗਾਈ ਹੈ. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਤਾਂ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife.


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife
Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਂਗ ਹੈ!
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਫਤਾਬ ਵਾਂਗ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ !!
ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ !!
ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ !!
ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੋ !!

 ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ !!
ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਦਿਲ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ !!
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ !!
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਉਹੋ ਦੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ !!

ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਿਓ !!
ਤੈਨੂੰ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿਓ !!
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ !!
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ !!


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife
Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

 ਚੰਨ ਲਿਆਇਆ ਚੰਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ !!
ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ !!
ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਹੈ !!
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਆ!

ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ !!
ਇਕ ਵਾਰ ਸੂਰਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ !!
ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਚੰਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ !!
ਜਦ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਂਦਾ !!

ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ !!
ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ !!
ਬਾਦਲ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ !!
ਤਾਰੇ ਚੰਦ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ !!
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ !!
“ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ”


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife
Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ !!
ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਸੂਰਜ ਨੂੰ !!
ਇਸ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ !!
ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ !!
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ !!

 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਪਹਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ !!
ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀ ਨਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇਣਾ ਹੈ !!
ਜੇ ਗੁਲਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ !!
ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵਾਂ ਜੋ ਖੁਦ ਗੁਲਾਬ ਹੈ?

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਦਿਓ !!
ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਓ!
ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ !!
ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਜਾਓ !!


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife
Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

 ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜੋ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਖਿੜਦਾ ਨਹੀਂ!
ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ !!
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੋ!
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ!

ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ !!
ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ !!
ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ !!
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ !!
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ!!

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ !!
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ !!
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਖਸ਼ੇ !!
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿੰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ !!


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife
Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ !!
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ !!
ਸੋ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ !!

ਗੁਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਖਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ !!
ਹਾਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ !!
ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ !!
ਕੇਵਲ ਇਹ ਦਿਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ !!

ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਵਾਂਗੇ !!
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਜਾਏਗਾ !!
ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉ !!
ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਜਾਵਾਂਗੇ !!


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਸੁੱਖਣਾ ਹੈ !!
ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਸਵਰਗ ਹੈ !!
ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ !!
ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ !!

ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਨਹੀ !!
ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ !!
ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ !!

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ !!
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਏਗਾ !!
ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ !!
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਜਾਏਗਾ !!


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਦਿਓ !!
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮਦਿਨ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ !!
ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ !!
ਸਾਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਜਾਏ !!

ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵੇ !!
ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਸਕੁਰਾਓ !!
ਦਿਵਸ ਮਨਾਓ ਅਤੇ !!
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ !!

ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ,
ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਇਹ ਸਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ,
ਦੋ ਪਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ,
ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ.


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਬੇਪਨਾਹ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਇਆ,
ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ
, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ,
ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਈ.

ਉਹ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇਗਾ,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ
ਉਮਰ ਪਿਆਰ
ਕਰਾਂਗੇ , ਉਹ ਸਹੁੰ ਸੱਤ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਤੱਕ ਰਹਾਂਗੇ !!

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਲਹੂ ਹੈ,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਿਆਰ ਲਈ ਜਨੂੰਨ ਹਾਂ , ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ.
ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ
ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ.

ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ
ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ,
ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਗੁੰਮਿਆ ਨਹੀਂ,
ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ !!

ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ,
ਰਸਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋ,
ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ,
ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਹੋਵੋ,
ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ, ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ,
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ. ਸੁਪਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋ


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ,
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ !!

ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ
ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ
ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ,
ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ

ਤੇਰੀ ਹਰ ਚੀਜ ਵਿਚ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ !!


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਅਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ.

ਜੇ
ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ,
ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ,
ਬੱਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਿੱਖੋ

ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੁਖ ਨਾਲ ਵੀ,
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕ ਅਨਮੋਲ ਹਿੱਸਾ ਹੋ,
ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਮੇਰਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ.


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ
ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ
ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ,
ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਤ ਹਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ
ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ,
ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ

ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਰੀ ਹੈ
, ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹ ਤੇਰਾ ਹੈ,
ਦੋ ਪਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ,
ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ.


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,
ਦੁਨੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ,
ਨਿਰਾਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ,
ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ.

ਜਿੰਦਗੀ
ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਟਦੀ … ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ …
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਏ ਹੋ …
ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ !!


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ , ਇਹ ਰਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ , ਉਹ
ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ , ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ.

ਹਰ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਅਜਿਹਾ ਸੁੰਦਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਹਰ ਸਾਹ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ.

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ,
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ.


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ,
ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇਨਬੌਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ …

ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ
ਆਵੇ , ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੋ
, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ,

ਤੁਸੀਂ
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਕ ਫੂਕਦੇ ਹੋ ,
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ,
ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.
ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ..


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ
ਹਾਂ , ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ , ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ..

ਹਰ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇ,
ਹਰ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ,
ਹਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ,
ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ,
ਹਰ ਜਨਮਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ.
ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ

ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ,
ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ,
ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ
ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ , ਉਹ ਪਲ ਕਿੰਨੇ ਹਾਸਾ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ.


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ,
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਪਿਘਲਣ,
ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਕਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਝੜੀ ਨਾ ਆਉਣ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮਦਿਨ’ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ
.

ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸਦੀਆਂ ਹਨ,
ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰਦਾ ਵੇਖਾਂਗਾ.

ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ
ਹੋ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ.
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੋ.


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਬੇਪਨਾਹ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਇਆ,
ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ
, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ,
ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਈ.

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਆਓਗੇ,
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਨੌਖੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ,
ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ,
ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ.
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ.

ਇਹ ਜਨਮਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਲਿਆਵੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਾਵਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ , ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ.


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਹੈ.
ਇਹ ਦਿਨ ਨੱਚਣ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਹੈ,
ਇਹ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਲਈ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ.

ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ,
ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ,
ਹਰ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਭ ਲਓ.

ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਦੋਹਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ,
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇਵੇ
, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਰਹੇ


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮਦਿਨ ਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ
ਸਿਰਫ ਇਸ
ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ,
ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋਵੇ.
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ.

ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਨਹੀ !!
ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ !!
ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ !!

ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ
ਖਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ
, ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ,
ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਇਹ ਸਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ,
ਦੋ ਪਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ,
ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ.

ਧੜਕਣ ਮੇਰੀ ਤੁਮਸੇ
ਹੈ,
ਆਸ਼ਿਕੀ
ਮੇਰੀ ਤੁਮਸੇ ਹੈ, ਬਤਾਏ ਤੋ ਕੀਸੇ ਬਤਾਏ ਤੁਮ ਕੋ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਸੰਸੇ ਤੁਮਸੇ ਹੈ।

ਜੋ ਚਾਹ ਥੀ ਮੁਹੱਬਤ,
ਵੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਹੈ ਤੁਮਨੇ।

ਥੰਮ ਕੇ ਹੈਂ ਜਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ,
ਬੇਪਨ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿ ਹੈ ਤੁਮਨੇ।

ਮੁਝ ਪੇ ਲੁਟਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਅਪਨਾ,
ਏਕ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੈ ਤੁਮਨੇ.


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਜਬ ਸੇ ਆਇ ਹੋ ਤੁਮ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਮੈਂ, ਹਮ ਖੁਸ਼ਕੀ ਬੇਪਨ੍ਹਾ ਮਿਲਿਐ,
ਤੁਮਸੇ
ਪਾ ਕਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਸੀ ਜਦਾ
ਹੁਮੇ ਜੀਨੇ ਕੀ ਵਜਾ ਮਿਲੀ।

ਬੇਪਨਾਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਮ ਸੇ ਮਿਲਕਰ ਹੋਇ,
ਇਜ਼ ਮਹਿ ਦਿਲ ਕੋ ਖੁਸ਼ਿ ਤੁਮ ਸੇ ਮਿਲ ਕਰ ਹੋਇ,
ਪਇਆ ਸਭ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ
ਮੈ ਪ੍ਰਿਨ ਜੀਨੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਿ ਤੁਮਸੇ ਮਿਲ ਕਰ ਹੋਇ॥

ਮੇਰੀ ਆਂਖੋ ਕਾ ਖਵਾਬ ਬਸ ਤੁਮ ਹੋ,
ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਕਾ ਅਰਮਾਨ ਬਾਸ ਤੁਮ ਹੋ,
ਜੀਤੀ ਹੈ ਹਮ ਬਸ ਤੁਮ੍ਹਾਰੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿਓਕਿ ਅਗਰ
ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੇ ਤੁਰੀ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਬੇਸ ਤੁਮ ਹੋ।


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਜੀਨਾ ਕਿਆ ਹੈ ਤੁਮਨੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ,
ਖਮੋਸ਼ ਹਮਰੇ ਹੋਠੋਂ ਕੋ ਤੁਮਨੇ ਹਸਾਇਆ,
ਹਮ ਤੋ ਤਨਹਾ ਚਲਤੇ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਾਗੀ ਕਿ ਹਮ ਰਹੋਂ ਪਾਰ
ਜੀਸੇ ਤੁਮਨੇ ਆ ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਫੂਲੋ ਸੇ ਸਜਾਯਾ।

ਤੂ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਸਾਥ ਰਹਿ,
ਤੋ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕੋਇ ਜਾਂ ਚਾਹਤ ਰਹੇ,
ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਗੂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਸੇ
ਅਗਰ ਸਰਿ ਜ਼ਿੰਦਾਗੀ ਮੇਰੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੈਂ ਰਹੀ ।

ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ
ਚੋਟੀ ਮਨਮਨੀਓ ਕੋ ਮਾਨ, ਬੇਪਨ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਝ ਪਿਆਰੇ ਕਰੂੰਗਾ,
ਜੁ ਤੂ ਕਹੇ ਗੀ ਦਿਨ ਕੀ ਰਤ
ਮੈਂ ਰਤ ਸਮਾਝ ਕੇ ਐਤਬਾਰ ਕਰੂੰਗਾ।


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਜੋ ਨ ਮਿਲੈ ਤਾ ਅਬ ਤਕ ਜ਼ਿੰਦਾਗੀ ਗਾਵਾ,
ਵੋ ਸਬ ਮੇਂ ਪਾ ਲੀਆ ਏ ਤੁਝੈ ਪਾ ਕਰ॥

ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਮੇਰੇ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੋ , ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ,
ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ
ਹੈ , ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ.


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ
ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ
ਦਿਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਯਾਤਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ,
ਅੱਖਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਂ
ਇਸ ਫੁੱਲ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਲ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਪਰ
ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦਿਲ ਤੇ ਆਇਆ
ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ,
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ,
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ
ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ , ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ …

ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ ਵਿਚ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ,
ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ.

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ
ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਹ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

ਤਾਰੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝਲਕ ਹਨ,
ਜੋ ਕਿ ਲੁਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਚੰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ,
ਜੋ ਪਲ-ਪਲ ਪਲ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹਨ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਨ-ਸਾਵਨ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ , ਜੋ
ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ …

ਜੋ ਨ ਮਿਲੈ ਤਾ ਅਬ ਤਕ ਜ਼ਿੰਦਾਗੀ ਗਾਵਾ,
ਵੋ ਸਬ ਮੇਂ ਪਾ ਲੀਆ ਏ ਤੁਝੈ ਪਾ ਕਰ॥


Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Wife

Best 99+ Happy Birthday Wishes In Punjabi